Kroppen & Hjärnan

Kroppen & Hjärnan

Är min röd samma som din röd?

Hur vet du att den röda färg som du ser är likadan som den röda färg som personen bredvid dig ser? Svaret är att det gör du inte - och det kan du aldrig komma att göra. Färguppfattning hör liksom t.ex. smak och upplevelsen av musik till den subjektiva fenomenvärlden som inte kan delas med andra.