Kroppen & Hjärnan

Kroppen & Hjärnan

Huvudlöst beteende är inte förbehållet höns

Uttrycket "utan att tänka över det" - eller på engelska en "no brainer" - indikerar att vi företar oss några handlingar utan att använda hjärnan. Men naturligtvis har hjärnan en del i varje medveten handling - de omedvetna däremot, så kallade reflexer, sker helt av sig själv.