Djur & Överlevnad

Höjdpunkter. Spola fram till de bästa klippen!

Djur & Överlevnad

Flugor med eld i baken

Över 2000 arter av så kallade eldflugor lyser upp natthimlen runt om i världen. Djuren trivs både i tropiska och tempererade klimat, och lever ofta i sumpmarker eller fuktiga skogar där det finns rikligt med föda för insekternas larver.