Natur & Väderfenomen

Natur & Väderfenomen

Berg kan bli 45 km höga

Baserat på jordens tyngdkraft och tätheten hos de bergmaterial som finns på vår planet borde berg kunna bli upp mot 45 km höga. I teorin. I verkligheten slits bergen ner av väder och vind långt innan de når sådana våldsamma höjder, och dessutom sjunker de långsamt ner i underjorden.