Kroppen & Hjärnan

Kroppen & Hjärnan

Turkar visslar i stället för att prata

Invånarna i den turkiska byn Kuşköy behöver inte ropa när de ska meddela något till någon som är långt bort. I stället för att ropa visslar de. Invånarna har utvecklat ett speciellt visselspråk, som de använder när de kommunicerar med varandra över längre avstånd.