Rymden & Raketer

Rymden & Raketer

Universums diameter är 93 miljarder ljusår

När astronomer beräknar universums storlek skiljer de på två olika definitioner av universum. Det synliga universum är den del av rymden som kan observeras från jorden och vars storlek forskarna är kapabla att mäta upp. För universum som helhet har det ännu inte gått att göra några sådana beräkningar.