Rymden & Raketer

Rymden & Raketer

Rymdfärja landar på en Boeing 747

Endeavour är namnet på NASA:s femte och sista rymdfärja. Den flög för första gången 1991 och togs ur drift 20 år senare. Liksom de två andra kvarvarande rymdfärjorna Discovery och Atlantis transporterades Endeavour till sin viloplats på ryggen av en ombyggd Boeing 747 Jumbojet.